Tag Archive | inicis

Definició d’Osteopatia d’en John Martin Littlejohn

Després de quatre dies de curs d’Osteopatia Clàsica he trobat la millor definició d’osteopatia. Realment aquest senyor era un crack!

L’osteopatia és la ciència o sistema de curació que emfatitza en:

El diagnòstic de les malalties mitjançant mètodes físics amb la intenció de descobrir, no els símptomes, però sí les causes de la patologia, en connexió amb l’alteració dels teixits, l’obstrucció dels fluïds i la interferència amb les forces de l’organisme.

El tractament de malalties mitjançant manipulacions científiques, que són les que fa l’osteòpata mecànicament amb l’objectiu de posar en acció els recursos propis de l’organisme per resoldre la malaltia i establir la salut.

Història de l’osteopatia

Andrew Taylor Still és el pare de l’osteopatia. A partir de la seva formació com a metge i enginyer, va concloure la importància que té una estructura corporal harmònica per aconseguir el millor estat de salut.

Després de 10 anys d’estudi i recerca, el 22 de juny de 1874 Still va fundar aquesta nova ciència. El 1892 va crear la primera escola d’osteopatia a Kirksville (EEUU).

El 1917, John Martin Littlejohn, alumne d’Still va tornar a Anglaterra i va fundar la British School of Osteopathy, a partir de la qual es va expandir l’osteopatia a la resta d’Europa.

En uns inicis, l’osteopatia es basava principalment en l’actuació sobre el sistema músculesquelètic, tot i que ja s’intuïa en els textos d’Still que podia arribar molt més enllà. W.G.Sutherland va desenvolupar un nou abordatge sobre el crani i les estructures relacionades. Jean Pierre Barral i d’altres han desenvolupat idees pròpies sobre l’osteopatia en el camp visceral, però Still ja en feia referència també.