Archive | Octubre 2011

Definició d’Osteopatia d’en John Martin Littlejohn

Després de quatre dies de curs d’Osteopatia Clàsica he trobat la millor definició d’osteopatia. Realment aquest senyor era un crack!

L’osteopatia és la ciència o sistema de curació que emfatitza en:

El diagnòstic de les malalties mitjançant mètodes físics amb la intenció de descobrir, no els símptomes, però sí les causes de la patologia, en connexió amb l’alteració dels teixits, l’obstrucció dels fluïds i la interferència amb les forces de l’organisme.

El tractament de malalties mitjançant manipulacions científiques, que són les que fa l’osteòpata mecànicament amb l’objectiu de posar en acció els recursos propis de l’organisme per resoldre la malaltia i establir la salut.